Review

Tuyển Dụng nhân Sự Cho Đội Ngũ forLike – Splabs Software

Hiện tại công ty mình đang tuyển dụng nhân sự ở các vị trí sau:

1. Tech Lead

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

As Technical Leader working in with a professional enterprise customer, you have a chance to interact with stakeholders on all levels of the client organization and by those activities, you contribute into the activities to bridge the gap between business and technology, translate business challenges, and goals into sound and solid technical solutions which bring value to and help support the goals of the client.

During project execution, by good technical knowledge and experience, you are expected to closely work with the management team, understand the business motivation and provide proper support from a technical perspective for the best decision making.

As Technical Leader, you are expected to become the leader who can provide technical support, facilitate technical troubles as well as coaching other team members to become more mature in daily activities. Technical Leader will also play an important role to support the team build up the proper way of working so that all the best technical practices can be applied to ensure effectiveness and efficiency of software development activities.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • At least 6-year experience in C# is preferable on the server-side.
 • At least 3 years of experience working in an international software project.
 • Strong understanding of OOD/OOP.
 • Strong understanding .Net – based web development knowledge. Understanding of .Net Core is a plus.
 • Strong experience in using design patterns such as Dependency Injection, Inversion of Control, Singleton, Factory, Façade, and C# frameworks that provided support for those coding patterns.
 • Good knowledge in building testable software, abstraction layers, and mock objects. Good experience in unit test frameworks (Microsoft Visual Studio unit test, NUnit, etc.)
 • Good experience in Git branching strategies and CICD
 • Be structured, solution-oriented, own quality mindset, and have good problem-solving skills
 • Thrive well in a creative and changing environment
 • Have good communication skills, have experience with technical coaching and mentoring work.
 • High sense of responsibility and leadership-orientation
 • Good English skills in both speaking and writing.

==================================================

2. Back-end Developer.NET (> 2 years of experience)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Làm việc trực tiếp với Tech Lead để triển khai các tính năng của dự án
 • Hỗ trợ thiết kế và triển khai kiến ​​trúc ứng dụng.
 • Tuân thủ và đề xuất các cải tiến đối với các tiêu chuẩn mã hóa dự án.
 • Làm việc trong môi trường team với share code; sử dụng có kỷ luật kiểm soát source code và tài liệu quy trình.
 • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các dự án .NET
 • Cơ sở dữ liệu với MS SQL Server
 • Dependency Injection and inversion of control (in SOLID)
 • Verbal/non-verbal English, able to work in an international environment
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
 • Architecture, algorithm knowledge
 • Có kinh nghiệm trong: PostgreSQL, MongoDB
 • OpenId Connect, JWT
 • Docker / Docker-compose
 • Kafka
 • Linux knowledge (alpine, centros, rhel)
 • Kinh nghiệm với SCRUM
 • Rancher, Kubernetes
 • WCF, SOAP
 • Azure

========================================

3. Front-end Developer (> 2 years of experience)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập trình xây dựng phần mềm ứng dụng, dịch vụ dự án.
 • Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng trong phạm vi các dự án
 • Tham gia fix bugs, hỗ trợ và nâng cấp sản phẩm
 • Tham gia nghiên cứu, triển khai & đào tạo các công nghệ mới
 • Tối ưu hiệu năng xử lý các sản phẩm, dịch vụ hiện có
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM

 • Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS, các framework UI tích hợp
 • Hơn 2 năm năm kinh nghiệm xây dựng các dự án phần mềm quy mô vừa và lớn
 • Nắm vững kiến thức về HTML/CSS/JS/TS
 • Am hiểu khái niệm cũng như cách xây dựng chức năng với REST API
 • Am hiểu về các nguyên tắc lập trình, tư duy lập trình
 • Am hiểu và biết cách ứng dụng các kỹ thuật bảo mật phía client
 • Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng web đa nền tảng, thân thiện với thiết bị di động
 • Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống real-time notify, sync data
 • Kỹ năng viết code tốt
 • Kỹ năng tìm hiểu, đọc tài liệu tốt
 • Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập tốt
 • Tư duy logic tốt
 • Khả năng tập trung cao, cẩn thận, làm việc dưới áp lực cao
 • Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum là một lợi thế
 • Biết sử dụng GIT, Redmine là một lợi thế

Ưu tiên:

– Đã từng làm việc với thư viện Material UI

– Có kinh nghiệm lập trình thư viện cho ReactJS

=================================================

4. Senior Front-end Developer (> 3 years of experience)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia vào lập trình phát triển các hệ thống ứng dụng nội bộ
 • Phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm thử, triển khai thử nghiệm và triển khai chính thức các phần mềm/ ứng dụng
 • Xây dựng tài liệu kỹ thuật của các phần mềm/ ứng dụng
 • Hỗ trợ vận hành, xử lý sự cố và cải tiến các ứng dụng, chương trình hiện có
 • Phối hợp với các nhà cung cấp trong việc chuyển giao, tiếp nhận và vận hành các hệ thống phần mềm/ ứng dụng
 • Nghiên cứu các kỹ thuật lập trình mới, công nghệ mới trong công nghệ phần mềm để ứng dụng vào các sản phẩm dịch vụ hoặc các hoạt động vận hành
 • Các yêu cầu khác từ Ban lãnh đạo.

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM

 • Có trên 3 năm kinh nghiệm trở lên làm về ReactJS
 • Xử lý thành thạo Redux, Redux Thunk
 • Kinh nghiệm sử dụng công cụ quản lý mã nguồn: SVN, GIT.
 • Thành thạo sử dụng HTML5, CSS3, JavaScript, SCSS, Styled Component
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS + React Hook
 • Khả năng xử lý bất đồng bộ trong JS, ES6, Typescript
 • Có kinh nghiệm với HTTP, API, REST, JSON, UNIT TEST
 • Khả năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề nhanh, kinh nghiệm về UI/UX
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, đọc hiểu tốt source code
 • Biết sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn như: GIT, SVN

Ưu tiên:

– Đã từng làm việc với thư viện Material UI

– Có kinh nghiệm lập trình thư viện cho ReactJS

======================================================

5. Front-End Developer (>1 years of experience)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho cấp quản lý
 • Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và bảo trì các ứng dụng web Vuejs
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, sửa lỗi
 • Học hỏi, đánh giá và ứng dụng các công nghệ mới để xây dựng dự án mới, tối ưu các chức năng chưa tốt.
 • Phối hợp với bộ phận BA để nắm rõ yêu cầu dự án, đề xuất các giải pháp tối ưu để hiện thực yêu cầu
 • Phối hợp với bộ phận Back-end để xây dựng chức năng thông qua REST API
 • Phối hợp với bộ phận Designer để xây dựng layout
 • Phối hợp với bộ phận QC/QA để đảm bảo chất lượng đầu ra của dự án

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM

 • Hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS, các framework UI tích hợp
 • Hơn 1 năm kinh nghiệm xây dựng các dự án phần mềm quy mô vừa và lớn
 • Nắm vững kiến thức về HTML/CSS/JS/TS
 • Am hiểu khái niệm cũng như cách xây dựng chức năng với REST API
 • Am hiểu khái niệm về các nguyên tắc lập trình, tư duy lập trình
 • Am hiểu khái niệm và cách ứng dụng các kỹ thuật bảo mật phía client
 • Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng web đa nền tảng, thân thiện với thiết bị di động
 • Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống real-time notify, sync data
 • Kỹ năng viết code tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập tốt
 • Tư duy logic tốt
 • Khả năng tập trung cao, cẩn thận, làm việc dưới áp lực cao
 • Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum là một lợi thế
 • Biết sử dụng GIT, Redmine là một lợi thế

Ưu tiên:

– Đã từng làm việc với thư viện Material UI

– Có kinh nghiệm lập trình thư viện cho ReactJS

======================================================

6. Tester Engineers

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia test game, mobile, web, dự án
 • Test các dự án phần mềm của khách hàng quốc tế
 • Viết test case và thực hiện test theo tài liệu thiết kế
 • Xây dựng môi trường test
 • Làm việc, phối hợp team BA, Dev, Designer để hoàn thành yêu cầu dự án
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, làm tester ít nhất một trong các mảng Game, Mobile, Web.
 • Có khả năng làm việc tự chủ và kỹ năng làm việc theo nhóm. Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh
 • Hoà đồng, sẵn sàng hợp tác cùng với mọi người để hoàn thành mục tiêu chung
 • Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với thành viên của Team và chính mình.

==================================================

7. CONTENT WRITER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Viết bài về các chủ đề Blockchain, Crypto, Game với định dạng văn bản khác nhau (Blogs, social media posts, video scripts).
 • Phối hợp với thiết kế để minh họa các bài viết
 • Quảng bá nội dung trên phương tiện truyền thông xã hội
 • Cập nhật nội dung trang web khi cần
 • Thực hiện các yêu cầu của Quản lý

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm cùng vị trí trong lĩnh vực Blockchain hoặc làm cho các agency về truyền thông
 • Biết sử dụng SEO cơ bản
 • Quan tâm và luôn cập nhật các xu hướng nội dung hot hay trendy trên social media
 • Chăm chỉ, chịu khó và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
 • Tinh thần đội nhóm cao

==========================================

8. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Duy trì và phát triển mối quan hệ đã có với khách hàng hiện hữu.
 • Khai thác mở rộng khách hàng mới.
 • Thẩm định và lập báo cáo đề xuất tín dụng trong phạm vi được phân công.
 • Thực hiện các hoạt động kiểm tra rà soát, tái thẩm định khách hàng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Marketing.
 • Có 2 ngoại ngữ chủ lực: tiếng Anh và tiếng Hàn.
 • Có tối đa 2 năm làm việc năm kinh nghiệm làm việc trong vị trí tương đương.
 • Trung thực, chủ động, chịu được áp lực trong công việc.
 • Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
 • Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt.

======================================

THÔNG TIN CÔNG TY

https://splabs.info/category/team/

Để biết thêm thông tin về công ty và JD thì mọi người liên hệ

Email: [email protected]

Phone number: 0941 681 685

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *