Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 

Mối quan hệ của các bên

Bạn và ForLike là các đơn vị độc lập, và không có bất cứ nội dung nào trong điều khoản dịch vụ sẽ tạo ra mối quan hệ về đối tác, liên doanh, ràng buộc sự gắn kết, chịu trách nhiệm với những thiệt hại của đối phương. Bạn không có quyền đưa ra các yêu cầu về chính sách trong điều khoản, kể cả trên trang web của bạn chia sẻ thông tin từ ForLike hay các cách khác. 

Trong trường hợp bạn vi phạm các vấn đề về bản quyền, luật trí tuệ, ForLike có quyền ngưng cung cấp thông tin. Đồng thời, cũng sẽ không tham gia chịu trách nhiệm đối với luật pháp. Toàn bộ trách nhiệm vi phạm sở hữu trí tuệ sẽ thuộc về phía người dùng. Toàn bộ chi phí, thiệt hại (nếu có) do người dùng vi phạm gây ra, ForLike hoàn toàn không liên quan. 

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý về chương trình tiếp thị 

ForLike không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại gián tiếp nào mà người dùng, người đăng ký chương trình tiếp thị cùng ForLike gây ra. Tất cả các tổn thất liên quan doanh thu, lợi nhuận, hoặc dữ liệu phát sinh liên quan đến chương trình của ForLike, ngay cả khi chúng tôi được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại này, chúng tôi vẫn hoàn toàn không chịu trách nhiệm. 

Khi chịu trách nhiệm pháp lý tổng hợp, chúng tôi chỉ chi trả không vượt quá tổng phí giới thiệu được trả hoặc phải trả theo điều khoản dịch vụ. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm do kỹ thuật 

Trong quá trình sử dụng, vận hành, website của chúng tôi có thể gặp phải một số sự cố. Và chúng tôi sẽ không chịu bất cứ hậu quả nào do sự gián đoạn hoặc sai sót kỹ thuật trong quá trình bạn sử dụng, truy cập website của chúng tôi. 

Các thông tin, liên kết với bên thứ 3 trong tài liệu ForLike cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ vấn đề phát sinh nào trong quá trình người dùng chia sẻ, sử dụng thông tin đó. 

Thay đổi điều khoản

Khi bạn xác nhận tham gia, đăng ký sử dụng website của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thỏa thuận và đồng ý với các điều khoản, điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung điều khoản dịch vụ mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào đối với bạn sau khi điều khoản được cập nhật thêm.

Đương nhiên những điều khoản dịch vụ được thêm vào đều phải đảm bảo tính pháp lý và không ảnh hưởng đến quyền lợi hay gây hại với người sử dụng website và chương trình đối tác của Forlike. 

Giải quyết tranh chấp 

Mọi tranh chấp liên quan đến các thỏa thuận điều khoản dịch vụ: bao gồm các hành vi cáo buộc, vi phạm quyền riêng tư, vi phạm sở hữu trí tuệ,.. Hay bất cứ giao dịch hoặc hoạt động nào khác sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ là người đứng ra giải quyết. Chúng tôi hoàn toàn không liên quan, chịu trách nhiệm hoà giải, giải quyết các vấn đề giữa bạn với bất cứ bên thứ 3 nào khác. 

Nếu bạn vi phạm quyền trí tuệ đối với website của ForLike, chúng tôi sẽ tìm kiếm các lệnh trừng phạt theo pháp luật. Đồng thời chúng tôi có quyền cung cấp thông tin, dữ liệu của bạn cho phía cơ quan chức năng để thực hiện xử phạt. 

Các phán quyết của cơ quan chức năng sẽ có giá trị ràng buộc, và được áp dụng. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, không có bất cứ bên thứ 3 nào được tham gia điều tra và thu thập thông tin liên quan đến điều khoản dịch vụ, chính sách bảo mật của ForLike.