Cách Check Ngưỡng Và Limit Tài Khoản Quảng Cáo Facebook Mới Nhất

5/5 - (4 bình chọn)

ForLike.Pro Share cho AE code check ngưỡng và limit của tài khoản quảng cáo facebook thủ công. Đảm bảo an toàn 100% cho AE!

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phần lập hóa đơn của tài khoản quảng cáo

Bước 2: Copy Code mình đã share phía dưới

Bước 3: Trên trình duyệt nhấn F12 -> Console -> Dán Code vào và Enter

Bước 4: Tận hưởng thành quả

Check ngưỡng TKQC Facebook
Check ngưỡng TKQC Facebook

Video Hướng dẫn

 

CODE CHECK NGƯỠNG:

javascript: (() => {
let adAccountID = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID || null;
let accessToken = require("AdsCMConnectConfig").access_token || null;
if (!adAccountID || !accessToken) 
return alert("Lỗi tài khoản vui lòng kiểm tra lại.");

let PATH = "https://graph.facebook.com/v10.0";
let fields = { fields: "adspaymentcycle,currency,name,adtrust_dsl,amount_spent", access_token: accessToken };
let q = new URLSearchParams(fields);

fetch(`${PATH}/act_${adAccountID}?${q}`, { method: "GET", mode: "cors" }).then((response) => response.json())
.then((res) => {
const { name, adtrust_dsl, amount_spent, currency, id, adspaymentcycle } = res;
if (id) {
alert(
`Account Ads_ID: ${id.replace(/act_/g, "")}\nName Account Ads: ${name}\nLimit: ${adtrust_dsl} ${currency}\nTổng ngưỡng: ${
adspaymentcycle?.data && adspaymentcycle?.data.length ? `${adspaymentcycle?.data[0].threshold_amount} ${currency}` : `0 ${currency}`
}\nTổng chi tiêu: ${amount_spent} ${currency}\n\nFrom: WWW.FORLIKE.PRO\n`
);
} else {
alert("Lỗi, không thể check ngưỡng TK QC này");
}
})
.catch((err) => {
alert("Lỗi không xác định");
});
})();

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi